Start

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder

Aktiv fondförvaltning

 

Zmartic Fonder AB är ett fondbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet och tillhandahålla diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Fondens tillgångar förvaras av SEB AB (publ) som är förvaringsinstitut och depåbank.

Tjänster

 

Fondbolaget förvaltar fonderna ”Zmart Alfa", "Zmart Balanserad”, "Zmart Beta" och ”Zmart Optimal”. Zmartic Fonder erbjuder även en kostnadsfri förvaltningstjänst av ditt pensionskapital.

 

 

AKTIV FÖRVALTNING

Fondkurser

 

Fonderna är öppna för daglig handel. Fondernas resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift.

Länk till fondernas NAV-kurser finner du nedan.

 

 

FONDKURSER

 

NYHETER

 

Lansering av en ny förvaltningsstrategi via fonden Zmart Beta

 

Fondbestämmelserna för fonden Zmart Maximal (namnändrad till "Zmart Beta") har ändrats. Förvaltningen introducerar samtidigt en ny investeringsprocess för fonden Zmart Beta. Investeringsprocessen bygger på en modell som baseras på grundläggande filosofi om långsiktig värdeinvestering. Värderingsmodellen identifierar bolag med hög lönsamhet och effektivitet utifrån en rad olika kriterier, för att sedan rangordna aktierna med lägst värdering. Placering enligt värderingsmodellen görs med en likaviktad fördelning och rebalansering av positionerna sker på årlig basis. Fondens placeringsinriktning är global och fondens tillgångar förvaltas aktivt med en väldiversifierad portfölj av innehav i aktier och aktierelaterade finansiella instrument.

Zmartic Fonder presenterar hedgefonden – Zmart Alfa

 

Zmartic Fonder utökar sitt utbud med fonden ”Zmart Alfa”. Den nya fonden är en absolutavkastande aktiefond och skiljer sig från traditionella aktie- och obligationsfonder genom att fondens målsättning över tiden ska ge andelsägarna en positiv avkastning oavsett riktning på marknaden. Ansvarig förvaltare för den nya fonden är Magnus Angenfelt. Magnus har en bakgrund som förvaltningsansvarig och VD på Manticore Capital, ett bolag inom Brummer & Partners och han har även arbetat som analytiker på Zenit Asset Management och på Alfred Berg.

"Fondbolagets främsta uppgift är att, i enlighet med lagen om värdepappersfonder och fondbestämmelserna, aktivt förvalta bolagets fonder och uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till placeringsinriktning och risknivå".

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Sveavägen 151

113 46 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2016 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.