Bli kund

Köp av fondandelar

 

Det är enkelt att bli andelsägare i Zmartic´s fonder. Följ instruktionerna nedan. Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 08-505 652 05 eller e-post: info@zmarticfonder.se

 

Ny kund

1 Fyll i blanketten "Teckningsanmälan"

Du måste först fylla i och underteckna en anmälningsblankett. Ladda ned och skriv ut blanketten "Teckningsanmälan" för den fond du önskar köpa andelar i (se länk nedan) eller kontakta oss så skickar vi anmälningsblanketten till din e-post. Fyll i och underteckna blanketten. Bifoga erforderliga handlingar enligt information på blanketten.

Teckningsanmälan

_________________________________________________________________________________________________

 

2 Skicka in blanketten

Blanketten kan postas, faxas eller skickas via e-post inscannad till oss:

Adress: Zmartic Fonder AB, Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm

Faxnummer: 08-505 651 99

E-post: kundservice@zmarticfonder.se

Det är viktigt att vi får din underskrift på blanketten. Observera att vi inte kan genomföra andelsköp innan vi mottagit och registrerat en fullständigt ifylld och undertecknad "Teckningsanmälan" tillsammans med vidimerad kopia av ID-handling.

_________________________________________________________________________________________________

 

3 Övrig information

Ta samtidigt del av aktuella fondbestämmelser och fondfaktablad innan köp. För ytterligare information om fondbolaget och fonderna se ”Informationsbroschyr" och ”Faktablad".

_________________________________________________________________________________________________

 

4 Överför pengar för köp av fondandelar

Om anmälningsblanketten är fullständigt ifylld och vidimerad kopia av ID-handling enligt ovan är bifogad, registrerar vi normalt en ny kund samma dag anmälan kommer in. Du kan handla fonder via Bankkonto enligt insättning av pengar på SEB enl nedan:

 

Fondnamn Bankkonto (SEB) Insättning

Zmart Alfa andelsklass A 5851-11 068 47 (främst PPM - minsta belopp 100 kr)

Zmart Alfa andelsklass B 5851-11 069 44 (minsta första teckningsbelopp: 10,000 kr)

Zmart Alfa andelsklass C 5851-11 069 60 (minsta första teckningsbelopp: 10,000,000 kr)

Zmart Balanserad 5851-11 025 23

Zmart Beta A 5851-11 025 31

Zmart Beta B 5851-11 106 82

Zmart Optimal 5851-11 025 58

 

OBS! Vid köp ange personnummer eller kundnummer i OCR fältet vid inbetalningen. Beroende på internetbank kan det vara så att personnummer och kundnummer enbart kan användas i textmeddelandet, ej i OCR fältet.

 

_________________________________________________________________________________________________

Bekräftelse på andelsköp

För likvid som har nått fondens konto före resp fonds stopptid (vanligtvis 14.00) genomförs köp samma dag under förutsättning att erforderliga handlingar och uppgifter har inkommit till fondbolaget. Bekräftelse på ditt andelsköp skickas till angiven e-post adress.

 

Inlösen av fondandelar

Vid inlösen av fondandelar så används följande blankett.

Inlösen av fondandelar

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.