Fondkurser

Zmartic Fonder

Fondkurser

Fondernas resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift och kostnader. Värdet är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i resp fond.

Fond

NAV-kurs

Förändring

1 dag

Datum

Avkastning i år

2016

2015

2014

2013

Zmart Alfa A

115.29

-0,09%

2017-09-19

+2,40%

+8,88%

+3,41% **

-

-

Zmart Alfa B

114.72

-0,08%

2017-09-19

+2,35%

+7,91%

+3,87% **

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmart Balanserad

124.72

+0,03%

2017-09-19

+4,73%

+5,74%

+1,30%

+9,64%

+1,40% *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmart Beta A

140.98

-0,23%

2017-09-19

-3,23%

+14,02%

+4,63%

+19,00%

+2,62% *

Zmart Beta B

142.56

-0,22%

2017-09-19

-2,56%

+9,78% ***

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmart Optimal

135.02

+0,04%

2017-09-19

+6,50%

+7,26%

+2,76%

+12,82%

+1,96% *

 

* Startdatum för fonderna Zmart Balanserad, Zmart Beta A och Zmart Optimal är den 24 oktober, 2013.

** Startdatum för fonden Zmart Alfa är den 4 mars, 2015.

*** Startdatum för fonden Zmart Beta andelsklass B är den 15 augusti, 2016.

 

 

Rabatt på fondavgifter vid premiepensionsförvaltning

Vid investering i fonderna via premiepensionssystemet så finns det en rabattmodell som kraftigt rabatterar fondavgiften för varje enskilt premiepensionskonto. Alla fonder som är med i premiepensionssystemet måste betala en rabatt till Pensionsmyndigheten på fondavgifterna.

Denna rabatt betalar sedan myndigheten tillbaka en gång varje år till de pensionssparare som investerat i fonderna. Rabatterna uppgår i genomsnitt till cirka 65-75 % av de fondavgifter som Zmart fonderna tar ut och är inte medräknat i avkastningen ovan. Därför kommer den årliga avkastningen på ditt premiepensionskonto och i ditt årliga pensionsbesked att vara högre än vad som redovisas i fondernas resultat ovan.

Rabatt på fondavgifter vid premiepensionsförvaltning

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2017 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.