Informationsbroschyr

Zmartic Fonder

Informationsbroschyr

En informationsbroschyr är ett dokument som fondbolaget enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Syftet med broschyren är att ge dig som investerare bästa möjliga underlag för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut. En informationsbroschyr skall inte betraktas som marknadsföringsmaterial från fondbolaget.

 

 

Informationsbroschyr

Informationsbroschyren för de angivna fonderna är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Informationsbroschyr Zmartic Fonder

 

 

För ytterligare beskrivning av resp fond se ”Faktablad” och ”Fondbestämmelser".

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.