Legal information

Zmartic Fonder

Legal information

Enligt lagen om värdepappersfonder så skall ett fondbolag offentliggöra information gällande, bl a. riskinformation, redovisning av fondbolagets kapitaltäckning mm.

 

 

 

Lagen om distansavtal

Här finner du länk till distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

Lagen om distansavtal

_________________________________________________________________________________________________

 

Ersättningspolicy

Här finner du information om fondbolagets ersättningspolicy

Ersättningspolicy

_________________________________________________________________________________________________

 

Integritetspolicy

Zmartic Fonder arbetar för att säkerställa din integritet. Syftet med vår integritetspolicy är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Integritetspolicy

_________________________________________________________________________________________________

 

Hållbarhetsprofil

Fondbolaget stöder FNs principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption (enl UN Global Compacts tio principer). Fonderna har ingen uttalad hållbarhetspolicy men följer principerna gällande ESG (environmental, social and corporate governance) samt Fondbolagens förenings riktlinjer avseende hållbarhet i den utsträckning det är möjligt med tanke på resp placeringsinriktning och investeringsstil. Hållbarhetsfrågor beaktas bl a i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som resp fond investerar i.

 

Fonden placerar inte i bolag eller i underliggande tillgångar som är involverade i följande produkter och tjänster: Klusterbomber, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, tobak och pornografi.

 

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året.

_________________________________________________________________________________________________

 

Interna regler för bästa möjliga resultat

Här finner du information om fondbolagets interna regler för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner och placering av order

Interna regler för bästa möjliga resultat

_________________________________________________________________________________________________

 

Kapitalbaskrav

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar skall skall följande information lämnas varje kvartal och finnas tillgänglig på hemsidan.

Kapitalbaskrav Zmartic Fonder 2017-12-31

Kapitalbaskrav Zmartic Fonder 2017-09-30

Kapitalbaskrav Zmartic Fonder 2017-06-30

Kapitalbaskrav Zmartic Fonder 2017-03-31

Kapitalbaskrav Zmartic Fonder 2016-12-31

Kapitalbaskrav Zmartic Fonder 2016-09-30

Kapitalbaskrav Zmartic Fonder 2016-06-30

Kapitalbaskrav Zmartic Fonder 2016-03-31

Kapitalbaskrav Zmartic Fonder 2015-12-31

Kapitalbaskrav Zmartic Fonder 2015-09-30

Kapitalbaskrav Zmartic Fonder 2015-06-30

Kapitalbaskrav Zmartic Fonder 2015-03-31

Kapitalbaskrav Zmartic Fonder 2014-12-31

Kapitalbaskrav Zmartic Fonder 2014-09-30

_________________________________________________________________________________________________

 

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering så skall information om bolagets kapitaltäckning finnas tillgänglig på hemsidan.

Kapitaltäckning Zmartic Fonder 2014-09-30

Kapitaltäckning Zmartic Fonder 2014-06-30

Kapitaltäckning Zmartic Fonder 2014-03-31

Kapitaltäckning Zmartic Fonder 2013-12-31

Kapitaltäckning Zmartic Fonder 2013-09-30

_________________________________________________________________________________________________

 

Fondernas årsberättelser

Fondbolaget skall upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse för fonden. Dessa skall hållas tillgängliga hos Fondbolaget inom fyra respektive två månader efter rapportperiodens utgång samt skall finnas att tillgå hos förvaringsinstitutet. Årsberättelse och halvårsredogörelse skickas till de andelsägare som begärt att få denna information.

 

Årsberättelser 2017

Årsberättelse Zmart Alfa 2017

Årsberättelse Zmart Balanserad 2017

Årsberättelse Zmart Beta 2017

Årsberättelse Zmart Optimal 2017

 

Årsberättelser 2016

Årsberättelse Zmart Alfa 2016

Årsberättelse Zmart Balanserad 2016

Årsberättelse Zmart Beta 2016

Årsberättelse Zmart Optimal 2016

 

Årsberättelser 2015

Årsberättelse Zmart Alfa 2015

Årsberättelse Zmart Balanserad 2015

Årsberättelse Zmart Optimal 2015

Årsberättelse Zmart Maximal 2015

 

Årsberättelser 2014

Årsberättelse Zmart Balanserad 2014

Årsberättelse Zmart Optimal 2014

Årsberättelse Zmart Maximal 2014

 

Årsberättelser 2013

Årsberättelse Zmart Balanserad 2013

Årsberättelse Zmart Optimal 2013

Årsberättelse Zmart Maximal 2013

 

Halvårsredogörelse 2017

Halvårsredogörelse Zmart Alfa 2017

Halvårsredogörelse Zmart Balanserad 2017

Halvårsredogörelse Zmart Beta 2017

Halvårsredogörelse Zmart Optimal 2017

 

Halvårsredogörelse 2016

Halvårsredogörelse Zmart Alfa 2016

Halvårsredogörelse Zmart Balanserad 2016

Halvårsredogörelse Zmart Optimal 2016

Halvårsredogörelse Zmart Maximal 2016

 

Halvårsredogörelse 2015

Halvårsredogörelse Zmart Alfa 2015

Halvårsredogörelse Zmart Balanserad 2015

Halvårsredogörelse Zmart Optimal 2015

Halvårsredogörelse Zmart Maximal 2015

 

Halvårsredogörelse 2014

Halvårsredogörelse Zmart Balanserad 2014

Halvårsredogörelse Zmart Optimal 2014

Halvårsredogörelse Zmart Maximal 2014

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.