Personuppgifter

Zmartic Fonder

Personuppgifter

Vid behandling av personuppgifter följer Zmartic Fonder personuppgiftslagen (1998:204). Bolaget lagrar uppgifter om kunder som lämnats genom kundamälan eller lämnats i andra kontakter med företaget eller insamlats från externa register, t.ex. PAR.

 

Personuppgifter

Personuppgifter insamlas och registreras för bolagets verksamhetsbehov och för att bl a kunna skicka information till kunder om Zmartic Fonders verksamhet och produkter.

 

Zmartic Fonder anlitar uppdragstagare till en del moment av fondverksamheten för att fullgöra olika funktioner, som t.ex. marknadsföring och IT-drift och säkerhet. Dessa uppdragstagare kan i vissa fall få tillgång till personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Zmartic Fonder. Fondbolaget behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och fondbolagets uppdragstagare får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Zmartic Fonder. Uppdragstagarna har inte rätt att spara bolagets personuppgifter och har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att fullfölja sitt uppdrag åt fondbolaget.

 

Som kund så samtycker du till att personuppgifter lagras och används för de syften som anges ovan och även att fondbolaget har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter.

 

Zmartic Fonder är personuppgiftsansvarig. Bolagets kunder har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära besked om vilka personuppgifter som fondbolagets har behandlat. Den som är registrerad har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras samt att anmäla att personuppgifterna inte får användas för direkt marknadsföring.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.