Rabatt på fondavgifter

Vid investering i fonderna via premiepensionssystemet så finns det en rabattmodell som kraftigt

rabatterar fondavgiften för varje enskilt premiepensionskonto. Alla fonder som är med i premiepensionssystemet måste betala en rabatt till Pensionsmyndigheten på fondavgifterna.

Denna rabatt betalar sedan myndigheten tillbaka en gång varje år till de pensionssparare som

investerat i fonden. Rabatterna uppgår i genomsnitt till cirka 65-75 % av fondavgifterna.

 

 

Premiepensionssystemets rabattmodell

Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder, ju mer kapital Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till de som sparar i fondbolagets fonder. Den faktiska årliga fondavgiften som Zmartic Fonder tar ut ur fonderna, efter Pensionsmyndighetens rabatt och kostnader för underliggande fonder är följande:

 

ZMART ALFA

Faktisk fondavgift till Zmartic Fonder: ca 0,79%

 

ZMART BALANSERAD

Faktisk fondavgift till Zmartic Fonder: ca 0,44%

 

ZMART BETA

Faktisk fondavgift till Zmartic Fonder: ca 0,68%

 

ZMART OPTIMAL

Faktisk fondavgift till Zmartic Fonder: ca 0,44%

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Fondavgift

Pensionsmyndigheten redovisar att fondavgiften för Zmart fonderna ligger på mellan 0,58% - 0,82%. Skillnaden mot den av oss redovisade avgiften ovan uppstår pga att Pensionsmyndigheten även tar med de underliggande* fondernas kostnad i sin beräkning.

 

Kostnaden för underliggande* fonder tas ej ut av Zmartic Fonder utan dessa kostnader har redan dragits av från den avkastning som de underliggande fonderna och placeringarna genererar. De faktiska avgifterna (0,44% - 0,79%) som redovisas ovan ger en mer korrekt och rättvis bild av de faktiska fondavgifterna som fondbolaget Zmartic Fonder AB tar ut för sin förvaltning.

 

* Underliggande fonder = de placeringar Zmartic Fonder gör i andra värdepappersfonder och ETFer, sk börshandlade fonder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.