Månadsbrev

Fondbolagets förvaltare publicerar löpande information och marknadskommentarer på företagets hemsida.

 

 

 

Marknadskommentar

Fondbolaget skickar månadsvis ut en sammanfattande marknadskommentar som ger en övergripande bild av vad som händer på marknaden och en redovisning över samtliga fonders kursutveckling.

 

 

Zmart Alfa månadsbrev

Fondbolaget sammanställer och skickar from maj 2017 ut kvartalsvis (jan, apr, jul, okt) information och uppdatering vad gäller utvecklingen för hedgefonden Zmart Alfa.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.