Marknadskommentar

Zmartic Fonder

Marknadskommentar

 

Fondbolaget skickar månadsvis ut en sammanfattande marknadskommentar som ger en övergripande bild av vad som händer på marknaden och en redovisning över samtliga fonders kursutveckling.

 

 

2018-12-11 Marknadskommentar december 2018

Marknadsoron fortsatte under november, med kraftiga svängningar på världens börser.

Marknadskommentar 2018-12-11

_________________________________________________________________________________________________

 

2018-11-09 Marknadskommentar november 2018

Oktober blev en skakig börsmånad då världens aktiemarknader präglades av stora rörelser och hög volatilitet.

Marknadskommentar 2018-11-09

_________________________________________________________________________________________________

 

2018-10-12 Marknadskommentar oktober 2018

Inom kort börjar rapportsäsongen för det tredje kvartalet och många analytiker bedömer att vi återigen kommer att uppleva en stark rapportsäsong. Men frågan är hur mycket av det som redan finns i kurserna?

Marknadskommentar 2018-10-12

_________________________________________________________________________________________________

 

2018-09-07 Marknadskommentar september 2018

En minskad oro för ett eskalerande handelskrig mellan USA och Kina driver på börsmarknaden - men mörka orosmoln tornar upp sig på börshimlen.

Marknadskommentar 2018-09-07

_________________________________________________________________________________________________

 

2018-08-01 Marknadskommentar augusti 2018

Robusta Q2-rapporter samt förhoppningar om fortsatt tillväxt i den globala ekonomin håller aktiekurserna under vingarna.

Marknadskommentar 2018-08-01

_________________________________________________________________________________________________

 

2018-07-10 Marknadskommentar juli 2018

Vi har nu lagt det första halvåret bakom oss - en period som präglats av stort fokus på den politiska scenen och en relativt slagig aktiemarknad.

Marknadskommentar 2018-07-10

_________________________________________________________________________________________________

 

2018-06-07 Marknadskommentar juni 2018

Minskad oro på aktiemarknaderna - men den starka dollarn påverkar tillväxtländerna negativt och aktiviteten inom svensk byggsektor sjunker.

Marknadskommentar 2018-06-07

_________________________________________________________________________________________________

 

2018-05-07 Marknadskommentar maj 2018

Osäkerheten på de finansiella marknaderna består och den svenska kronan handlas på rekordlåga nivåer.

Marknadskommentar 2018-05-07

_________________________________________________________________________________________________

 

2018-04-09 Marknadskommentar april 2018

Oron ökar för ett nytt globalt handelskrig efter att USAs president Donald Trump meddelat att han avser att gå vidare med förslaget om handelstullar på stål och aluminium.

Marknadskommentar 2018-04-09

_________________________________________________________________________________________________

 

2018-03-12 Marknadskommentar mars 2018

Börsfall och ökad oro för inflation. Något dämpade signaler från svenska byggföretag och hushåll, men svensk konjunktur fortsätter att visa styrka.

Marknadskommentar 2018-03-12

_________________________________________________________________________________________________

 

2018-02-05 Marknadskommentar februari 2018

Fortsatt stigande börskurser, men ökad osäkerhet i marknaden. Svensk konjunktur tappar momentum, men pekar fortsatt på ett mycket stabilt stämningsläge i svensk ekonomi..

Marknadskommentar 2018-02-05

_________________________________________________________________________________________________

 

2018-01-08 Marknadskommentar januari 2018

Börsen steg för sjätte året i rad och det nya förvaltningsåret har börjat starkt.

Marknadskommentar 2018-01-08

_________________________________________________________________________________________________

 

2017-12-08 Marknadskommentar december 2017

2017-11-06 Marknadskommentar november 2017

Överlag har bolagen presenterat positiva rapporter och aktiemarknaderna fortsätter att stiga. Ökad oro för att en svalare bostadsmarknad skall påverka den svenska ekonomin negativt.

Marknadskommentar 2017-11-06

_________________________________________________________________________________________________

 

2017-10-04 Marknadskommentar oktober 2017

2017-09-04 Marknadskommentar september 2017

Oro för ett krig i Nordkorea har ökat, samtidigt som de ekonomiska utsikterna för Europa ser bättre ut än på länge.

Marknadskommentar 2017-09-04

_________________________________________________________________________________________________

 

2017-08-01 Marknadskommentar augusti 2017

Stockholmsbörsen gick emot strömmen och utvecklades negativt under sommarmånaden och den svenska kronan har stärkts kraftigt mot den amerikanska dollarn.

Marknadskommentar 2017-08-01

_________________________________________________________________________________________________

 

2017-07-06 Marknadskommentar juli 2017

Samtliga fonder har levererat en positiv avkastning under det första halvåret - en period som präglats av stort fokus på den politiska scenen, stigande börskurser och låg volatilitet.

Marknadskommentar 2017-07-06

_________________________________________________________________________________________________

 

2017-06-09 Marknadskommentar juni 2017

Utsikterna för europeisk ekonomi ljusnar och kursnivåerna på aktiemarknaderna indikerar en positiv framtidstro.

Marknadskommentar 2017-06-09

_________________________________________________________________________________________________

 

2017-05-08 Marknadskommentar maj 2017

April blev en stark börsmånad och fokus har varit på presidentvalet i Frankrike samt börsbolagens kvartalsrapporter.

Marknadskommentar 2017-05-08

_________________________________________________________________________________________________

 

2017-04-07 Marknadskommentar april 2017

De globala aktiemarknaderna fortsatte att utvecklas positivt och den svenska ekonomin förväntas stärkas ytterligare i år drivet av exportindustrin.

Marknadskommentar 2017-04-07

_________________________________________________________________________________________________

 

2017-03-16 Marknadskommentar mars 2017

Det har varit starka flöden in i den amerikanska aktiemarknaden under månaden och New York-börserna har satt nya all-time-highs.

Marknadskommentar 2017-03-16

_________________________________________________________________________________________________

 

2017-02-02 Marknadskommentar februari 2017

Året har startat i ett positivt stämningsläge, men den politiska osäkerheten är mycket hög. Svensk ekonomi fortsätter att visa styrka från företag och hushåll.

Marknadskommentar 2017-02-02

_________________________________________________________________________________________________

 

2017-01-13 Marknadskommentar januari 2017

Vi lägger ytterligare ett händelserikt förvaltningsår bakom oss, där det högst osannolika skedde två gånger om.

Marknadskommentar 2017-01-13

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-12-05 Marknadskommentar december 2016

Optimismen har brett ut sig på finansmarknaderna i förhoppning om att USAs nya president skall skapa jobb och tillväxt. Fonden Zmart Beta hade en mycket stark månad i spåren av det amerikanska presidentvalet och fonden steg i november med +4,76 %.

Marknadskommentar 2016-12-05

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-11-08 Marknadskommentar november 2016

Fokus i marknaden har varit det stundande presidentvalet i USA och bolagens resultatrapporter för det tredje kvartalet, som överlag överraskade på den positiva sidan.

Marknadskommentar 2016-11-08

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-10-12 Marknadskommentar oktober 2016

Börserna steg svagt under den gångna månaden och stort fokus ligger på det amerikanska presidentvalet. Trots en stark konjunktur så avvaktar Riksbanken med att höja styrräntan.

Marknadskommentar 2016-10-12

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-09-06 Marknadskommentar september 2016

Låg volatilitet och fortsatt positivt sentiment på världens finansmarknader. Den svenska finanspolitiken behöver stramas åt, då Sverige nu går in i en högkonjunktur.

Marknadskommentar 2016-09-06

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-08-08 Marknadskommentar augusti 2016

Tydliga uttalande från centralbankerna, om att man står redo att tillföra ytterligare stimulanser, gav aktiemarknaderna en kraftig skjuts uppåt under juli månad.

Marknadskommentar 2016-08-08

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-07-05 Marknadskommentar juli 2016

Den politiska osäkerheten har ökat på de finansiella marknaderna runt om i världen. Utfallet i den brittiska folkomröstningen visade att det till slut blir en ”Brexit”.

Marknadskommentar 2016-07-05

_________________________________________________________________________________________________

 

De globala aktiemarknaderna steg under maj månad. Stort fokus ligger på den kommande EU-omröstningen i Storbritannien. Skall britterna stanna kvar i EU eller inte?

Marknadskommentar 2016-06-13

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-05-19 Marknadskommentar maj 2016

Minskad tillväxtoro och positiva nyheter från bl a Eurozonen har bidragit till att ge stöd åt de globala aktiemarknaderna. Läget i den kinesiska ekonomin ser ut att gradvis förbättras.

Marknadskommentar 2016-05-19

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-04-11 Marknadskommentar april 2016

Efter en positiv marknadsutveckling under mars månad så har Zmart fonderna återhämtat en hel del av årets tidigare negativa avkastning.

Marknadskommentar 2016-04-11

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-02-08 Marknadskommentar februari 2016

Året har inletts med stor osäkerhet på de finansiella marknaderna och kraftig turbulens på samtliga av världens börser. Oljeprisfallet fortsätter att ligga som en våt filt.

Marknadskommentar 2016-02-08

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-01-11 Marknadskommentar januari 2016

Vi lägger ytterligare ett händelserikt år bakom oss och med tanke på att många aktieindex uppvisade oförändrad eller negativ avkastning under 2015, så är vi nöjda med årets utveckling för fonderna.

Marknadskommentar 2016-01-11

_________________________________________________________________________________________________

 

2015-11-10 Marknadskommentar november 2015

Utvecklingen på aktiemarknaden var mycket stark under oktober månad. Investerare börjar förbereda sig för en kommande amerikansk räntehöjning och svensk ekonomi fortsätter att visa på en högre tillväxt än normalt.

Marknadskommentar 2015-11-10

_________________________________________________________________________________________________

 

2015-10-06 Marknadskommentar oktober 2015

Volatiliteten på de finansiella marknaderna är fortsatt hög och många breda aktieindex befinner sig nu på negativt territorium jämfört med nivåerna vid inledningen av året. En oförutsägbar händelse som rubbade förtroende för en hel bransch skedde under månaden.

Marknadskommentar 2015-10-06

_________________________________________________________________________________________________

 

2015-09-10 Marknadskommentar september 2015

Oroligheterna på de finansiella marknaderna fortsätter med de kinesiska börserna i fokus. Investerare oroas av att nedgången i den kinesiska ekonomin skall spilla över och få stor påverkan på den globala tillväxten.

Marknadskommentar 2015-09-10

_________________________________________________________________________________________________

 

2015-08-11 Marknadskommentar augusti 2015

Utvecklingen och oron på börserna i Kina har varit i fokus under sommaren. Starka halvårsrapporter och en tillfällig lösning för Grekland fick till följd att juli utvecklades till en positiv börsmånad.

Marknadskommentar 2015-08-11

_________________________________________________________________________________________________

 

2015-07-07 Marknadskommentar juli 2015

Oron har ökat på de globala aktiemarknaderna. Trots ökade risker så håller marknaderna emot ganska bra och fokus kommer inom kort att bytas mot bolagens halvårsrapporter som presenteras med start i början av juli.

Marknadskommentar 2015-07-07

_________________________________________________________________________________________________

 

2015-06-10 Marknadskommentar juni 2015

Månaden präglades av blandad makroekonomisk utveckling samtidigt som de globala aktiemarknaderna steg svagt. Den ökade osäkerheten gällande den grekiska skuldsituationen har fått de finansiella marknaderna världen över att bli mer nervösa.

Marknadskommentar 2015-06-10

_________________________________________________________________________________________________

 

2015-05-11 Marknadskommentar maj 2015

De globala finansmarknaderna präglas av blandad makroekonomisk utveckling. Osäkerheten gällande de grekiska reformerna fortsätter men tonläget bland politiska makthavare har mjuknat något. Zmart fonderna ökade avkastningen under april trots en volatil avslutning.

Marknadskommentar 2015-05-11

_________________________________________________________________________________________________

 

2015-04-09 Marknadskommentar april 2015

Mars månad präglades av viss turbulens på finansmarknaderna. En amerikansk räntehöjning rycker allt närmare och Riksbanken sänkte oväntat styrräntan. Den nystartade fonden Zmart Alfa steg med +0,28 procent.

Marknadskommentar 2015-04-09

_________________________________________________________________________________________________

 

2015-03-06 Marknadskommentar mars 2015

Februari var en mycket stark börsmånad med kraftigt stigande börsindex i spåren av positiv makrostatistik och stimulanser från världens centralbanker. För att försöka få fart på inflationen sänkte Riksbanken styrräntan till historisk låga - 0,10 procent.

Marknadskommentar 2015-03-06

_________________________________________________________________________________________________

 

2015-02-06 Marknadskommentar februari 2015

Året har börjat med fortsatt fallande räntor och stigande börskurser. De europeiska börsindexen har stigit kraftigt efter nyheterna om att ECB kommer att stödköpa obligationer för att försöka få fart på de europeiska marknaderna och tillväxten.

Marknadskommentar 2015-02-06

_________________________________________________________________________________________________

 

2015-01-12 Marknadskommentar januari 2015

Det är ett händelserikt år som vi lägger bakom oss med stora rörelser på de globala finansmarknaderna. Zmartic Fonder är nöjda med fondernas utveckling 2014 och ser fram emot ett nytt spännande år.

Marknadskommentar 2015-01-12

_________________________________________________________________________________________________

 

2014-12-10 Marknadskommentar december 2014

Det låga oljepriset har satt press på energisektorn men ökar samtidigt förutsättningarna för att den globala tillväxten kommer att fortsätta. November månad visade upp en fortsatt stark avkastning med stigande börskurser och fallande räntor.

Marknadskommentar 2014-12-10

_________________________________________________________________________________________________

 

2014-11-12 Marknadskommentar november 2014

Finansmarknaderna har under oktober upplevt en ordentligt skakig period. Globala investerare har tappat förtroendet för tillväxtprognoserna och andelen förvaltare som tror på en återhämtning i den globala ekonomin är den lägsta på två år.

Marknadskommentar 2014-11-12

_________________________________________________________________________________________________

 

2014-10-14 Marknadskommentar oktober 2014

Finansmarknaderna har under september månad präglats av fortsatt geopolitisk oro och en splittrad makroekonomisk världsbild. Oljepriset har backat kraftigt och de svenska hushållens konfidensindikator steg under september.

Marknadskommentar 2014-10-14

_________________________________________________________________________________________________

 

2014-09-12 Marknadskommentar september 2014

Den amerikanska ekonomin går allt bättre och förtroendet bland amerikanska konsumenter steg i augusti till den högsta nivån på sju år. Den europeiska centralbanken (ECB) indikerar att man är beredd att införa ytterligare stimulanser i Eurozonen ifall det skulle behövas. Utvecklingen i den svenska ekonomin behöver skjuts från exportsektorn för att få upp farten.

Marknadskommentar 2014-09-12

_________________________________________________________________________________________________

 

2014-08-15 Marknadskommentar augusti 2014

Den makroekonomiska utvecklingen har varit blandad under sommaren. Aktiviteten och osäkerheten på de finansiella marknaderna har ökat och de geopolitiska oroshärdarna runt om i världen fick aktiemarknaderna att backa i slutet av månaden.

Marknadskommentar 2014-08-15

_________________________________________________________________________________________________

 

2014-07-07 Marknadskommentar juli 2014

Aktiviteten på marknaderna är fortsatt låg och kurserna steg svagt under juni månad. Centralbankerna meddelar att man fortsätter att stimulera den ekonomiska återhämtningen och avser att hålla räntorna kvar på låga nivåer för att öka tillväxten och nå inflationsmålen.

Marknadskommentar 2014-07-07

_________________________________________________________________________________________________

 

2014-06-12 Marknadskommentar juni 2014

Aktiemarknaden noterade nya kursrekord under maj månad och riskviljan i marknaden är fortsatt hög. Den Europeiska centralbanken flaggar för att det inte är uteslutet med ytterligare penningpolitiska stödåtgärder.

Marknadskommentar 2014-06-12

_________________________________________________________________________________________________

 

2014-05-09 Marknadskommentar maj 2014

Aktiemarknaden har under april månad präglats av rapportperioden för första kvartalet. Konjunktursignalerna fortsätter att vara skiftande. Utvecklingen för de ledande börsindexen är fortsatt stark.

Marknadskommentar 2014-05-09

_________________________________________________________________________________________________

 

2014-04-07 Marknadskommentar april 2014

Marknaderna har under årets första kvartal präglats av politisk osäkerhet och de ekonomiska utsikterna har varit skiftande. Utvecklingen för de ledande börsindexen har varit svagt positivt.

Marknadskommentar 2014-04-07

_________________________________________________________________________________________________

 

2014-03-07 Marknadskommentar mars 2014

Efter årets inledande marknadsnedgångar så vände samtliga breda aktieindex upp kraftigt under februari, vilket bl a har lett till nya toppnoteringar för det amerikanska aktieindexet S&P 500.

Marknadskommentar 2014-03-07

_________________________________________________________________________________________________

 

2014-02-03 Marknadskommentar februari 2014

Under den inledande delen av året har oron kring tillväxtländerna förstärkts och valutorna i ett flertal länder har fallit kraftigt. Börsbolagens kvartalsrapporter lever inte riktigt upp till förväntningarna.

Marknadskommentar 2014-02-03

_________________________________________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.