Zmart Alfa månadsbrev

Zmartic Fonder

Zmart Alfa månadsbrev

 

Zmart Alfa är en aktiebaserad marknadsneutral hedgefond som har ett globalt fokus utan geografisk avgränsning. Målsättningen är att över tiden generera en årlig positiv avkastning till fondens andelsägare.

 

 

 

2018-01-22 Kvartalsbrev Q4 2017

Efter ett relativt dramatiskt börsår med stort politiskt fokus så minskade fondens totala avkastning under 2017 med -1,14%.

Zmart Alfa Kvartalsbrev Q4 2017

_________________________________________________________________________________________________

 

2017-10-03 Kvartalsbrev Q3 2017

Zmart Alfas andelsvärde backade under det tredje kvartalet med -0,44 %. Totalt har fonden stigit med +2,42 % hittills i år.

Zmart Alfa Kvartalsbrev Q3 2017

_________________________________________________________________________________________________

 

2017-10-03 Avkastningsdata September 2017

2017-09-05 Avkastningsdata Augusti 2017

 

2017-08-01 Avkastningsdata Juli 2017

2017-07-10 Kvartalsbrev Q2 2017

Det första halvåret är passerat och Zmart Alfa har under årets sex första månader stigit med totalt +2,87 %, vilket är i linje med förväntad avkastning och risk. Volatiliteten i fonden har under perioden legat på 4,84 %.

Zmart Alfa Kvartalsbrev Q2 2017

_________________________________________________________________________________________________

 

2017-07-10 Avkastningsdata Juni 2017

2017-05-03 Månadsbrev april 2017

Zmart Alfas andelsvärde steg med 1,83 % under april månad och fonden har därmed avkastat 1,14 % hittills i år. Siffran avser fondandelsklass B. De största bidragsgivarna under månaden utgjordes av de tre långpositionerna i den svenska försvarskoncernen SAAB, det inhemska logistikbolaget Elanders samt den norska internetbanken Skandiabanken.

Zmart Alfa Månadsbrev April 2017

_________________________________________________________________________________________________

 

2017-04-05 Månadsbrev mars 2017

Zmart Alfas andelsvärde föll med 1,8 % under mars månad och fonden har därmed tappat 0,68 % hittills i år. Siffran avser fondandelsklass B. De största bidragsgivarna under månaden utgjordes av kortpositionen i den amerikanska galleria-ägaren Simon Property följt av de inhemska långpositionerna i försvarsindustribolaget SAAB samt sjukvårdsbolaget Capio.

Zmart Alfa Månadsbrev Mars 2017

_________________________________________________________________________________________________

 

2017-03-02 Månadsbrev februari 2017

Zmart Alfas andelsvärde steg med 0,61 % under februari månad och fonden har därmed avkastat 1,14% hittills i år. Siffran avser fondandelsklass B. De största bidragsgivarna under månaden utgjordes av långpositionerna i det svenska varumärkesbolaget New Wave, det likaledes domestika internethandels- och fintechbolaget Qliro samt den norska internetbanken Skandiabanken.

Zmart Alfa Månadsbrev Februari 2017

_________________________________________________________________________________________________

 

2017-02-02 Månadsbrev januari 2017

Zmart Alfas andelsvärde steg med 0,53 % under årets första månad. Siffran avser fondandelsklass B. De största bidragsgivarna under månaden utgjordes av långpositionen i det svenska e-handelsbolaget Qliro samt kortpositionerna i det brittiska telekombolaget BT och den nordamerikanska detaljisten WalMart. Som kuriosa är WalMart världens största bolag mätt i omsättning.

Zmart Alfa Månadsbrev Januari 2017

_________________________________________________________________________________________________

 

2017-01-04 Månadsbrev december 2016

Zmart Alfas andelsvärde steg med 0,21 % under december månad och uppgången för 2016 summeras därmed till 7,91 %. De största bidragsgivarna under månaden utgjordes av långpositionerna i de två svenska servicebolagen Transcom och Eltel samt den likaledes långa positionen i det inhemska varumärkesbolaget New Wave.

Zmart Alfa Månadsbrev December 2016

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-12-05 Månadsbrev november 2016

Zmart Alfas andelsvärde steg med 0,34 % under november månad och har därmed hittills i år stigit med 7,69 %. De största bidragsgivarna utgjordes av de båda långpositionen i den norska internetbanken Skandiabanken och det USA-baserade teknologibolaget Synchronoss samt kortpositionen i det finska mediabolaget Sanoma.

Zmart Alfa Månadsbrev November 2016

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-11-07 Månadsbrev oktober 2016

Zmart Alfas andelsvärde tappade 0,1 % under oktober månad och har därmed hittills i år stigit med 7,33 %. De största bidragsgivarna utgjordes, i nämnd ordning, av långpositionen i den svenska utmanarbanken Nordnet samt kortpostionerna i de två USA-baserade bolagen Simon Property och Gannet.

Zmart Alfa Månadsbrev Oktober 2016

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-10-05 Månadsbrev september 2016

Zmart Alfas andelsvärde ökade med +1,15 % under september månad och har därmed hittills i år stigit med 7,43 %. De största bidragsgivarna utgjordes, i nämnd ordning, av de tre långpositionerna i logistikbolaget Elanders, servicebolaget Coor samt den danska telekomoperatören TDC.

Zmart Alfa Månadsbrev September 2016

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-09-06 Månadsbrev augusti 2016

Zmart Alfas andelsvärde ökade med +1,17 % under augusti månad och har därmed hittills i år stigit med 6,21 %. De största bidragsgivarna utgjordes av de tre långpositionerna i sport- och klädbolaget New Wave, den norska internetbanken Skandiabanken samt den danska telekomoperatören TDC.

Zmart Alfa Månadsbrev Augusti 2016

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-08-03 Månadsbrev juli 2016

Zmart Alfas andelsvärde ökade med +2,82 % under juli och har därmed hittills i år stigit med 5,0 %. Månadsresultatet är fondens bästa hittils sett till avkastningen. De största bidragsgivarna utgjordes av de tre inhemska långpositionerna i sport- och klädbolaget New Wave, logistikbolaget Elanders samt servicebolaget Coor.

Zmart Alfa Månadsbrev Juli 2016

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-07-04 Månadsbrev juni 2016

Zmart Alfas andelsvärde ökade med +0,73 % under juni månad och har därmed hittills i år stigit med 2,10 %. De största bidragsgivarna utgjordes av kortpositionerna i det spanska mediabolaget Atres Media och dess italienska dito i form av Mediaset. Dessutom hade fonden en lång position i Elanders, som under månaden ökade i värde med drygt 20%.

Zmart Alfa Månadsbrev Juni 2016

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-06-07 Månadsbrev maj 2016

Zmart Alfas andelsvärde ökade med +0,5 % under maj månad och har därmed hittills i år stigit med 1,36 %. De största bidragsgivarna utgjordes i nämnd ordning av långpositionerna i den norska internetbanken Skandiabanken, det svenska märkesvarubolaget New Wave samt den svenska e-handelskoncernen Qliro.

Zmart Alfa Månadsbrev Maj 2016

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-05-10 Månadsbrev april 2016

Zmart Alfas andelsvärde sjönk med -0,39 % under april månad och fonden har hittills i år stigit med +0,86 %. De största bidragsgivarna

under månaden utgjordes av långpositionerna i den norska utmanarbanken Skandiabanken, det svenska servicebolaget Eltel samt det svenska konfektions- och varumärkesbolaget New Wave.

Zmart Alfa Månadsbrev April 2016

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-04-06 Månadsbrev mars 2016

Zmart Alfas andelsvärde ökade med +1,79 % under mars månad och har därmed hittills i år stigit med 1,25 %. De största bidragsgivarna utgjordes i nämnd ordning av långpositionerna i den danska telekomoperatören TDC, den svenska e-handelskoncernen Qliro samt kortpositionen i finska Nokia.

Zmart Alfa Månadsbrev Mars 2016

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-03-04 Månadsbrev februari 2016

Zmart Alfas andelsvärde ökade med +2,27% under februari månad och har därmed hittills i år tappat drygt en halv procent. De största bidragsgivarna utgjordes i nämnd ordning av kortpositionen i den finska leverantören av telekomutrustning, Nokia, samt långpositionerna i den USA-baserade skodetaljisten Skechers och det svenska klädbolaget New Wave.

Zmart Alfa Månadsbrev Februari 2016

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-02-11 Månadsbrev januari 2016

Zmart Alfas andelsvärde tappade under januari månad 2,73 %. De största bidragsgivarna utgjordes av långpositionen i det svenska mediebolaget Elanders samt kortpositionerna i det italienska mediebolaget Mediaset samt den svenska Handelsbanken.

Zmart Alfa Månadsbrev Januari 2016

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-01-11 Månadsbrev december 2015

Zmart Alfas andelsvärde steg under december månad med 2,15%. Under december månad svarade den svenska utmanarbanken Nordnet tillsammans med det likaledes sverigebaserade servicebolaget Coor för de största nettobidragen i portföljen. Sett till hela året har fonden tjänat pengar i alla geografier och haft ett nettobidrag från såväl långa som korta positioner.

Zmart Alfa Månadsbrev December 2015

_________________________________________________________________________________________________

 

2015-12-08 Månadsbrev november 2015

Zmart Alfas andelsvärde steg under november månad med +2,24%. De tre största bidragsgivarna under månaden var det svenska försvarsindustribolaget Saab, följt av det likaledes svenska e-handelsbolaget Qliro och den italienska TV-koncernen Mediaset.

Zmart Alfa Månadsbrev November 2015

_________________________________________________________________________________________________

 

2015-11-16 Månadsbrev oktober 2015

Zmart Alfa steg under oktober månad med +0,26%. Fondens bruttoexponering är fortfarande något lägre än målet. De två största bidragsgivarna under månaden var Elanders och det franska telekomutrustningsföretaget Alcatel-Lucent.

Zmart Alfa Månadsbrev Oktober 2015

_________________________________________________________________________________________________

 

2015-10-12 Månadsbrev september 2015

Zmart Alfa tappade 1,38% under september. De två största bidragsgivarna under månaden var det amerikanska klädbolaget Ralph Lauren samt det franska telekomutrustningsbolaget Alcatel Lucent. Båda långpostioner.

Zmart Alfa Månadsbrev September 2015

_________________________________________________________________________________________________

 

2015-09-07 Månadsbrev augusti 2015

Zmart Alfa fortsätter att växa snabbt vilket har fått till följd att bruttoexponeringen fortfarande inte är på önskvärd nivå. Det har dock sannolikt inte varit till nackdel under den månad som gått. I en turbulent miljö spelar inte värdering och långsiktiga positioner så stor roll. Rädsla och likviditet är viktigare komponenter. Augusti månad slutade i en nedgång på 0,59%.

Zmart Alfa Månadsbrev Augusti 2015

_________________________________________________________________________________________________

 

2015-08-21 Månadsbrev juli 2015

Zmart Alfas juli månad slutade i en uppgång på 0,72%. På helårsbasis motsvarar avkastningen hittills ca 3% vilket är lägre än målsättningen om 4-8% efter avgifter. De två största bidragsgivarna under månaden var det amerikanska sökbolaget Google och den luxemburgska satellitoperatören SES.

Zmart Alfa Månadsbrev Juli 2015

_________________________________________________________________________________________________

 

2015-07-21 Månadsbrev juni 2015

Zmart Alfas första tertial uppvisade en uppgång på 0,46%. Fonden är fortfarande inte fullinvesterad men passerade under månaden 140% i bruttoinvestering - vilket inte är allt för långt från 175% som är målet i närtid. I slutet av månaden fick fonden även tillstånd från Pensionsmyndigheten vilket gör att den är valbar även för premiepensionsspararna.

Zmart Alfa Månadsbrev Juni 2015

_________________________________________________________________________________________________

 

2015-06-15 Månadsbrev maj 2015

Zmart Alfas tredje månad slutade med i princip oförändrad avkastning. Det saknades dock inte dramatik på marknaden. En uppgång med 0,5 procentenheter på den 10-åriga obligationsräntan ledde exempelvis till ett tapp på det dubbla på obligationsindex..

Zmart Alfa Månadsbrev Maj 2015

_________________________________________________________________________________________________

 

2015-05-15 Månadsbrev april 2015

Välkommen som andelsägare i Zmart Alfa. Den neutrala hedgefonden slog upp portarna fjärde mars och det är det första månadsbrevet du just nu läser. Starten har gått bra. Efter två månader har fonden stigit med 1,96%* (mars 0,34, april 1,62) efter avgifter.

Zmart Alfa Månadsbrev April 2015

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.