Nyheter

Zmartic Fonder

Nyheter

2018-11-07 Nyhetsmeddelande - Information till andelsägare

Den 27 februari 2019 kommer fonderna Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta, Zmart Optimal att läggas samman med fonden Cicero World 0-100.

INFORMATIONSBREV TILL ANDELSÄGARE: 2018-11-07

FAKTABLAD (KIID) Cicero World 0-100

________________________________________________________________________________________________

 

 

2018-10-31 Tillstånd till fusion av värdepappersfonder

Finansinspektionen har per 2018-10-26 beslutat att bevilja Zmartic Fonder AB tillstånd till fusion av fonderna Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta, Zmart Optimal (överlåtande fonder) och Cicero World 0-100 (övertagande fond). Fusionen skall ske genom s.k. absorption.

Beslut Finansinspektionen 2018-10-26

________________________________________________________________________________________________

 

 

2017-10-27 Nyhetsmeddelande

Zmartic Fonder AB meddelar att uppdragsavtalet vad gäller tjänsten för diskretionär premiepensionsförvaltning sägs upp och upphör from den 31 oktober.

Nyhetsmeddelande Zmartic Fonder 2017-10-27

________________________________________________________________________________________________

 

 

2017-10-13 Intervju: Anders Lekholm, Zmart Alfa

I en intervju som publicerats på HedgeNordic, så berättar Anders Lekholm om förvaltningsstrategin för Zmart Alfa och beskriver bl a hur investeringsprocessen fungerar och hur fonden skiljer sig mot andra strategier.

2017-08-04 Nyhetsmeddelande

Fondbolaget har per den 1 augusti flyttat till nya kontorslokaler. Adressen är Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm.

Nyhetsmeddelande Zmartic Fonder 2017-08-04

________________________________________________________________________________________________

 

2016-07-18 Zmart Alfa inkluderat i Nordic Hedge Index

Fonden Zmart Alfa har inkluderats i Nordic Hedge Index (NHX), vilket är ett likaviktat composite index bestående av totalt 155 nordiska hedgefonder. Indexet baseras på data som sammanställts av HedgeNordic i Stockholm.

Zmart Alfa - Summer additions to the Nordic Hedge Index

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-08-15 Nyhetsmeddelande

Fondbestämmelserna för fonden Zmart Maximal (namnändrad till "Zmart Beta") har ändrats. Förvaltningen introducerar samtidigt en ny investeringsprocess för fonden Zmart Beta.

Nyhetsmeddelande Zmartic Fonder 2016-08-15

_________________________________________________________________________________________________

 

2016-04-28 Nyhetsmeddelande

2015-07-06 Pressmeddelande

2015-05-01 Pressmeddelande

2015-02-19 Pressmeddelande

2015-02-17 Tillstånd och godkända fondbestämmelser för ny fond

Finansinspektionen har per 2015-02-17 beslutat att godkänna fondbestämmelserna för den nya värdepappersfonden "Zmart Alfa".

Beslut Finansinspektionen 2015-02-17

_________________________________________________________________________________________________

 

2015-01-27 Pressmeddelande

2015-01-20 Pressmeddelande

2013-11-11 Fonderna valbara hos Pensionsmyndigheten

2013-09-05 Tillstånd att bedriva fondverksamhet

Finansinspektionen har per 2013-09-05 beslutat att bevilja Zmartic Fonder AB tillstånd att driva fondverksamhet och tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Finansinspektionen har godkänt fondbestämmelserna för värdepappersfonderna ”Zmart Balanserad”, ”Zmart Optimal” och ”Zmart Maximal”.

Beslut Finansinspektionen 2013-09-05

_________________________________________________________________________________________________

 

2013-05-10 Pressmeddelande

Zmartic Fonder AB har rekryterat Johan Holmsved Thott som blivande VD och Chef fondadministration för fondbolaget. Johan tillträder sin tjänst den 22 augusti 2013 och kommer närmast från en tjänst på Monyx Financial Group AB. Johan har lång erfarenhet från den finansiella sektorn och pensionsbranschen bl a som förvaltare på SEB Fonder och VD på Monetar Pensionsförvaltning.

Pressmeddelande Zmartic Fonder 2013-05-10

_________________________________________________________________________________________________

 

2012-12-17 Ansökan om tillstånd

Zmartic Fonder AB har lämnat in en ansökan till Finansinspektionen om tillstånd att bedriva fondverksamhet och möjlighet att utföra diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument enligt 1 kap. 4 § Lagen (2004:46) om investeringsfonder, LIF.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.