Om oss

Zmartic Fonder

Välkommen till Zmartic Fonder

Zmartic Fonder är ett svenskt fondbolag med inriktning på aktivt förvaltade fonder.

 

Zmartic Fonder AB är ett fondbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet och tillhandahålla diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Fonderna är öppna för allmänheten och finns med i premiepensionssystemets fondutbud.

 

Fondbolaget grundades 2012 och under hösten 2012 påbörjades arbetet med att starta och bygga upp fondbolaget samt driva ansökan om tillstånd för fondverksamhet. I slutet av 2013 fick bolaget tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet och tillstånd för diskretionär förvaltning. I oktober 2013 startades de tre värdepappersfonderna Zmart Balanserad, Zmart Beta och Zmart Optimal och i mars 2015 startades hedgefonden Zmart Alfa. I december 2017 uppgick det totalt förvaltade kapitalet i fondbolaget till ca 1,5 miljard kronor.

 

För mer information, kontakta:

 

Johan Holmsved Thott

VD och Chef fondadministration

 

Telefon: +46- (0)705 98 62 18

E-mail: johan.holmsved-thott@zmarticfonder.se

 

Fondbolaget är en oberoende fondförvaltare med ett totalt förvaltat kapital på drygt 1,5 miljarder kronor. Zmartic Fonder har tillstånd att förvalta värdepappersfonderna ”Zmart Alfa”, ”Zmart Balanserad”, ”Zmart Beta” och ”Zmart Optimal”. Bolagets fonder är öppna för allmänheten.

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.