Om oss

Zmartic Fonder

Historik Zmartic Fonder

Zmartic Fonder - ett svenskt fondbolag med inriktning på aktivt förvaltade fonder.

 

Fondbolaget grundades 2012 och under hösten 2012 påbörjades arbetet med att starta och bygga upp fondbolaget samt driva ansökan om tillstånd för fondverksamhet. I slutet av 2013 fick bolaget tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet och tillstånd för diskretionär förvaltning. I oktober 2013 startades de tre värdepappersfonderna Zmart Balanserad, Zmart Beta och Zmart Optimal och i mars 2015 startades hedgefonden Zmart Alfa. I december 2018 uppgick det totalt förvaltade kapitalet i fondbolaget till ca 1,5 miljard kronor.

 

I slutet av 2018 beslutade styrelsen att Zmartic Fonder skall fusionera sina fonder till Cicero Fonder AB i Stockholm. Fusionen genomförs den 27 februari 2019.

 

Fondbolaget har i skrivelse som inkom till Finansinspektionen den 5 februari 2019 därför begärt att Finansinspektionen ska återkalla fondbolagets samtliga tillstånd. Zmartic Fonder förvaltade tidigare värdepappersfonderna Zmart Alfa, Zmart Balanserad, Zmart Beta och Zmart Optimal. Fonderna har per den 27 februari 2019 efter tillstånd från FI fusionerats till fonden Cicero World 0-100.

 

För mer information, kontakta:

 

Johan Holmsved Thott

VD och Chef fondadministration

 

Telefon: +46- (0)705 98 62 18

E-mail: johan.holmsved-thott@zmarticfonder.se

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2019 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.