Ledning

Zmartic Fonder

Ledning

Ledningen i Zmartic Fonder består av följande personer:

 

 

Johan Holmsved Thott, VD och Chef Fondadministration

Johan Holmsved Thott är VD och Chef fondadministration i Zmartic Fonder och har det övergripande ansvaret för fondbolaget samt ansvarar även för hantering av fondadministration/back-office, marknadsföring och är bolagets kontrollfunktion av externa uppdragstagare/samarbetsleverantörer.

 

Johan är utbildad civilekonom vid Uppsala universitet. Han kommer närmast från en tjänst på Monyx Financial Group AB. Johan har lång erfarenhet från den finansiella sektorn och pensionsbranschen

bl a som förvaltare på SEB Fonder och VD på Monetar Pensionsförvaltning.

 

Telefon: +46- (0)705 98 62 18

E-mail: johan.holmsved-thott@zmarticfonder.se

 

 

 

Anders Lekholm, vice VD och Chef fondförvaltning

Anders Lekholm är ansvarig förvaltare i fondbolaget Zmartic Fonder och har det övergripande ansvaret för fondens innehav och det yttersta ansvaret för fondförvaltningen.

 

Anders är utbildad civilekonom vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt bedrivit MBA studier vid Kellstadt Graduate School of Business, Chicago i USA med inriktning på finans och portföljförvaltning. Han har 18 års erfarenhet i finansbranschen och Anders tidigare erfarenhet består av att arbetat som portföljförvaltare och ansvarig för aktiehandeln på Andra AP-fonden under åren 2001-2012 samt han har bl a även arbetat på Bear Stearns och Merrill Lynch i USA.

 

Telefon: +46- (0)702 79 79 36

E-mail: anders.lekholm@zmarticfonder.se

.

Copyright © 2015 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.