Medarbetare

Medarbetarna i Zmartic Fonder består av följande personer:

 

 

Johan Holmsved Thott, VD och Chef Fondadministration

Johan Holmsved Thott är VD och Chef fondadministration i Zmartic Fonder och har det övergripande ansvaret för fondbolaget samt ansvarar även för hantering av fondadministration/back-office, marknadsföring och är bolagets kontrollfunktion av externa uppdragstagare/samarbetsleverantörer. Johan är även delaktig i förvaltarteamet och back-up till ansvarig förvaltare.

 

Johan är utbildad civilekonom vid Uppsala universitet. Han kommer närmast från en tjänst på Monyx Financial Group AB. Johan har lång erfarenhet från den finansiella sektorn och pensionsbranschen

bl a som förvaltare på SEB Fonder och VD på Monetar Pensionsförvaltning.

 

Telefon: +46- (0)705 98 62 18

E-mail: johan.holmsved-thott@zmarticfonder.se

 

___________________________________________________________________________________________

 

Anders Lekholm, Ansvarig fondförvaltning

Anders Lekholm har det övergripande ansvaret för fondernas innehav och det yttersta ansvaret för fondförvaltningen. Anders är ansvarig förvaltare av hedgefonden Zmart Alfa, aktiefonden Zmart Beta och strategifonderna Zmart Balanserad och Zmart Optimal.

 

Anders är utbildad civilekonom vid Internationella Handelshögskolan samt har bedrivit MBA-studier vid Kellstadt Graduate School of Business, Chicago i USA med inriktning på finans och portföljförvaltning. Han har 20 års erfarenhet i finansbranschen och Anders tidigare förvaltningserfarenhet består av att ha arbetat som portföljförvaltare och ansvarig för aktiehandeln på Andra AP-fonden under åren 2001-2012 samt han har även bl a arbetat på Bear Stearns och Merrill Lynch i USA.

 

Telefon: +46- (0)702 79 79 36

E-mail: anders.lekholm@zmarticfonder.se

 

___________________________________________________________________________________________

 

Fredrik Carlqvist, Ansvarig ekonomi

Fredrik Carlqvist ansvarar för fondbolagets ekonomifunktion och har det övergripande ansvaret för den löpande bokföringen, deklarationer, framställning av budgetar och ekonomisk rapportering i bolaget.

 

Fredrik har en civilekonomutbildnng från Lunds Universitet och hans bakgrund består bl a av att ha varit CFO och VD vid en rad olika mindre svenska bolag.

 

Telefon: +46- (0)725 763 800

E-mail: fredrik.carlqvist@zmarticfonder.se

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.