Fakta

Zmartic Fonder

Företagsnamn:

Zmartic Fonder AB

Org. nr:

556899-7349

Fondtillstånd:

2013-09-05

VD:

Johan Holmsved Thott

Styrelseordförande:

Barbro Wallin

Fondadministration:

ISEC Services AB

Förvaringsinstitut:

SEB

Regelefterlevnad/compliance:

Pia Rosengren, FCG Risk & Compliance AB

Risk:

Mikael Olausson, FCG Risk & Compliance AB

Internrevision:

Kristina Sjödin, Grant Thornton

Externa revisorer:

Stefan Kylebäck och Kevin Lindmark, EY

Fakta Zmartic Fonder

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.