Diskretionär portföljförvaltning

Zmartic Fonder

Diskretionär förvaltning

Bolaget avser även att ingå avtal med kunder om diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

 

 

Diskretionär förvaltning

Vid diskretionär förvaltning kommer ett särskilt avtal mellan Zmartic Fonder och kunden att upprättas. Kunden kommer även att erhålla kundinformation i enlighet med 14 kap. FFFS 2007:16. Den diskretionära förvaltningen kommer att föregås av en behovs- och lämplighetsanalys i syfte att välja en lämplig produkt för kunden. Inom ramen för varje uppdrag förvaltas kundens medel diskretionärt i enlighet med ett förvaltningsavtal som reglerar placeringsfilosofi, placeringsinriktning samt riskprofil. I avtalet definieras vilka instrument som får ingå i portföljen samt risklimiter.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.