Tjänster

Zmartic Fonder

Tjänster

 

Zmartic Fonder AB är ett svenskt fondbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet och tillhandahålla diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

 

Fondbolaget förvaltar fyra värdepappersfonder (UCITS) som är öppna för allmänheten. Fonderna är aktivt förvaltade värdepappersfonder. Fondbolaget erbjuder även en diskretionär förvaltningstjänst.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zmartic Fonder

Zmartic Fonder AB

Birger Jarlsgatan 2

114 34 Stockholm

Org.nr 556899-7349

 

Copyright © 2018 Zmartic Fonder AB. All rights reserved.